SALE
Iron puddlers
fine art painting
fine art painting

Elin Sian Blake

Welsh ( b.1981 )

Iron puddlers

  • Oil on canvas
  • Signed lower right

Image size 19.7 inches x 15.6 inches ( 50cm x 39.5cm )

Sale Price - £1,695.00   /   £2,495.00

Free Shipping to the UK, USA, Canada & Europe

Enquire about shipping elsewhere

Learn more

Buyer Protection Guarantee

Your purchase will arrive as described.

Find out more

Questions about this piece?

Ask the seller

Available for sale from Big Sky Fine Art; this original oil painting by Elin Sian Blake, dating from 2015.
The painting is supplied as an unframed box canvas – please take note that no framing is supplied with this original artwork. The dimensions provided are for the canvas area.
This piece is in superb condition.
The painting is signed lower right.

Elin Sian comes originally from Pontypridd, and graduated in Graphic Design from the University of Glamorgan in 2002. Having subsequently spent several years living on the road in vintage vehicles she began painting the scenes and characters she encountered on her travels.

She settled in Abergavenny in 2008, and became established as a professional artist, making her name in the equestrian art world as a painter of Welsh cobs. In addition to Welsh imagery and landscapes she had a very successful exhibition in 2013 painting the heroes of the Welsh rugby team past and present, The exhibition was attended by Leigh Halfpenny, Alex Cuthbert, Jamie Roberts and Max Boyce to name but a few.

Elin’s work is held in collections across Europe, the U.S and Australia, and in private and public collections in Britain.

Her more recent work explores her heritage of the Welsh valleys, and a historical social commentary of everyday Welsh working life.

Elin’s work has won several national awards, the most recent being the St Ives School of Painting award at the Artist of the Year competition in the Mall Galleries 2015. She has exhibited widely both locally and in London.
Elin currently works from her studio in Abergavenny, Monmouthshire where she also teaches art to children and adults.

Merch yn wreiddiol o Bontypridd, graddiodd Elin Sian yn 2002 gyda chymhwyster Dylunio Graffeg o Goleg Morgannwg. Wedi treulio rhai blynyddoedd yn byw ar yr heol mewn carafannau a cherbydau tras dechreuodd hi i baentio’r golygfeydd a chymeriadau y cwrddodd hi a nhw ar ei chrwydrau.
Wedi setlo yn y Fenni yn 2008 ymsefydlodd Elin fel artist proffesiynol, yn gwneud enw iddi hi ei hun yn y byd ceffylau, yn paentio cobiau a merlod Cymraeg. Yn ogystal a thirluniau a golygfeydd, cafodd hi arddangosfa llwyddianus iawn yn 2013 pan beintiodd hi arwyr tim rygbi Cymru trwy’r cenhedlaethau. Mynychwyd ei harddangosfa gan Leigh Halfpenny, Alex Cuthbert, Jamie Roberts a Max Boyce ymhlith eraill.
Mae hi wedi enill dau gystadlaeaeth agored genedlaethol, ac wedi arddangos yn Llundain ac yn lleol yn Sir Fynwy.

Mae ei gwaith diweddaraf yn archwilio ei hetifeddiaeth yn y Cymoedd, a gohebiaeth cymdeithasol o fywyd Gwaith pob dydd yng Nghymru gynt.

Mae ei gwaith celf mewn casgliadau ar draws Ewrop, yr Unol Daleithau ac Awstralia, yn ogystal a chasgliadau preifat a chyhoeddus ym Mhrydain.

Eisioes mae Elin yn gweithio o’i stiwdio yn y Fenni, ble mae hi hefyd yn dysgu dosbarthiadau celf i blant ac oedolion.